Politica de Confidențialitate

Politica de confidentialitate

1.  Prezentă Politică de confidențialitate stabilește regulile de  prelucrare a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul  magazinului online www.thedisciplinedman.eu

2. Proprietarul Magazinului Online și al operatorului de date în același timp este compania ”Disciplined Man” S.R.L. 

5. Thedisciplinedman.eu acordă grijă deosebită pentru a respecta intimitatea Clienților care vizitează Magazinul Online.

6.  În cazul prelucrării datelor legate de activitatea online utilizând  cookie-uri și alte tehnologii similare, operatorul de date poate fi, de  asemenea, una sau mai multe entități care cooperează cu Operatorul.

§ 1 Tipul datelor prelucrate, scopuri și temei juridic

1. Thedisciplinedman.eu colectează informații cu privire la persoanele fizice care efectuează  activități juridice care nu au legătură directă cu afacerea desfășurată,  persoanele fizice care desfășoară activități comerciale sau  profesionale în nume propriu și persoanele fizice care reprezintă  persoane juridice sau entități organizaționale care nu sunt persoane  juridice, cărora legea le acordă capacitate juridică, și care desfășoară  în numele propriu activitatea comercială sau profesională, în  continuare denumite împreună Clienții.

2. Datele personale ale  Clienților sunt colectate în următoarele cazuri: a) înregistrarea  contului în Magazinul Online pentru a deschide și a gestiona un cont  individual, precum și luarea de măsuri la cererea viitorului Client  înainte de încheierea acordului de administrare a contului. Temei  juridic: indispensabilitatea de a executa acordul pentru furnizarea  serviciului de Administrare a Contului Clientului (art. 6 alin.1 lit. b  din GDPR); b) depunerea comenzii în Magazinul Online, pentru a realiza  contractul de vânzare. Temei juridic: indispensabilitatea de a executa  contractul de vânzare (art. 6 alin.1 lit. b din GDPR); c) trimiterea de  către Client a întrebării prin intermediul formularului de contact din  Magazinul Online, pentru a răspunde la mesajul trimis. Temei juridic:  indispensabilitatea de a executa acordul pentru furnizarea serviciului  Formular de contact (art. 6 alin.1 lit. b din GDPR); d) evaluarea și  analizarea activității și informațiilor despre Client, inclusiv în  cadrul prelucrării automate a datelor cu caracter personal (profilare),  pentru a prezenta anunțuri publicitare generale, oferte sau promoții cu  privire la produsele Operatorului și ale partenerilor săi, într-un mod  adaptat intereselor Clientului respectiv (fără a afecta totuși  semnificativ deciziile sale). Temei juridic: interesul nostru legitim  (art. 6 alin.1 lit. f din GDPR); e) abonarea la buletin informativ  (Newsletter) pentru a realiza un contract al cărui obiect constituie  serviciul furnizat pe cale electronică. Temei juridic - consimțământul  persoanei vizate pentru executarea acordului de furnizare a serviciului  de Newsletter (art. 6 alin.1 lit. a din GDPR).

3. În caz de înregistrare a contului în Magazinul Online, Clientul indică: a) adresa de e-mail; b) prenumele și numele.

4.  La înregistrarea unui cont în Magazinul Online, Clientul stabilește de  unul singur o parolă individuală pentru a-și accesa contul. Clientul  poate schimba parola ulterior, în condițiile descrise la § 5.

5.  În caz de depunere a comenzii în Magazinul Online, Clientul furnizează  următoarele date: a) adresa de e-mail; b) date de adresă: a. cod poștal  și localitate; b. țară (stat); c. strada cu numărul  străzii/apartamentului. c) prenumele și numele; d) număr de telefon.

6.  În cazul Antreprenorilor, domeniul de date necesare de a fi furnizate  la plasarea unei comenzi în Magazinul Online, în afara datelor  menționate la alin. 5 de mai sus, include, de asemenea: a) compania  Antreprenorului; b) număr NIP [CIF].

7. În cazul utilizării serviciului de Newsletter, Clientul furnizează doar adresa sa de e-mail.

8. În cazul utilizării serviciului Formular de contact, Clientul furnizează următoarele date: a) adresa de e-mail; b) prenumele.

9. În cazul utilizării serviciului ”plasează opinie”, Clientul furnizează doar porecla sa, nick-ul sau prenumele.

10.  În cazul deservirii Clientului în legătură cu o întrebare ridicată de  acesta cu privire la servicii, produse sau comanda plasată, precum și  orice comentarii sau reclamații depuse cu privire la o comandă care a  fost deja finalizată, Operatorul prelucrează datele Clientului necesare  pentru a-i asigura un serviciu adecvat. În acest domeniu, drept temei  juridic de prelucrare va fi considerată atât necesitatea furnizării de  date pentru asigurarea deservirii Clientului (art.6 alin.1 lit.b din  GDPR) cât și consimțământul persoanei vizate (art.6 alin.1 lit.a din  GDPR).

11. În cazul în care Clientul efectuează o plată online  pentru comandă sau adaugă un card aferent contului său în Magazinul  Online, Operatorul prelucrează, de asemenea, datele de plată și de card  de credit sau de debit. În asemenea situație, temei juridic pentru  prelucrarea datelor este consimțământul persoanei vizate de a efectua  plată în forma selectată sau de a stoca datele cardului sau cardurilor  de plată aferente contului Clientului (art.6 alin.1 lit.a din GDPR).

12.  În ceea ce privește datele contabile legate de plățile efectuate de  Client, baza prelucrării acestor date este, de asemenea, obligația  legală care revine Operatorului (art.6 alin.1 lit.c din GDPR).

13.  În timpul utilizării Site-ului Web al Magazinului, pot fi descărcate  informații suplimentare, în special: adresa IP atribuită computerului  Clientului sau adresa IP externă a furnizorului de Internet, numele  domeniului, tipul browserului, timpul de acces, tipul sistemului de  operare (mai multe informații în acest aspect în § 3 din Politică de  confidențialitate).

14. De asemenea, de la Clienți pot fi stocate  datele de navigare, inclusiv informații despre link-uri și referințe pe  care aceștea decid să facă clic sau informații despre alte activități  întreprinse în Magazinul nostru Online. Temei juridic - un interes  legitim (art.6 alin.1 lit.f din GDPR), care constă în facilitarea  utilizării serviciilor furnizate pe cale electronică și în îmbunătățirea  funcționalității acestor servicii (mai multe informații în acest sens  în § 3 din Politica de confidențialitate).

15. Pentru a stabili,  urmări și executa revendicările, unele date cu caracter personal  furnizate de Client pot fi prelucrate în cadrul utilizării  funcționalității din Magazinul Online, cum ar fi: prenumele, numele,  datele privind utilizarea serviciilor, dacă revendicările rezultă din  modul în care Clientul folosește serviciile, alte date necesare pentru a  dovedi existența revendicării, inclusiv amploarea prejudiciului  suferit. Temei juridic - un interes legitim (art.6 alin.1 lit.f din  GDPR), care constă în stabilirea, urmărirea și executarea revendicărilor  și în apărarea împotriva revendicărilor în cadrul procedurilor în fața  instanțelor și a altor autorități de stat.

16. Transferul de date cu caracter personal către thedisciplinedman.eu este voluntar, în legătură cu contractele de vânzare încheiate sau cu  furnizarea de servicii prin intermediul Site-ului Web al Magazinului, cu  rezervă totuși că nefurnizarea datelor specificate în formularele din  procesul de Înregistrare face imposibilă Înregistrarea și deschiderea  unui Cont de Client, iar în cazul plasării unei comenzi fără a  Înregistra un Cont de Client, nefurnizarea datelor necesare va împiedica  depunerea și realizarea comenzii Clientului.

17. Thedisciplinedman.eu prelucrează datele cu caracter personal, care cuprind: prenumele,  numele, adresa de e-mail, precum și răspunsurile la întrebările  pregătite în cadrul sondajului de satisfacție și a formularelor  utilizate pentru sondarea satisfacției. Participarea la astfel de  acțiuni este voluntară. În cazul în care Clientul nu este de acord să  participe la acestea, el poate să-l anunțe pe Operator în orice moment  la adresa în conformitate cu § 6, iar Operatorul va bloca datele  relevante. Temei juridic - un interes legitim (art.6 alin.1 lit.f din  GDPR), care constă în îmbunătățirea funcționalității serviciilor  furnizate pe cale electronică și evaluarea nivelului de satisfacție de  serviciile oferite de noi.

18. În plus, Operatorul prelucrează  datele și în scopuri statistice legate de studiul serviciilor furnizate,  în special al domeniului de aplicare a acestora. Temei juridic pentru  acest domeniu este interesul nostru legitim (art. 6 alin.1 lit. f din  GDPR).

19. Operatorul menționează că asigură securitatea deplină a  datelor personale prelucrate în cadrul sistemului IT utilizat pentru  operarea Magazinului Online. Sistemul aplicat permite: înregistrarea  automată a datei primei introduceri de date cu caracter personal în  sistem, a sursei datelor personale și a ID-ului utilizatorului care a  introdus datele.

 2. Cui îi sunt partajate sau încredințate datele și cât timp sunt stocate?

1. Datele personale ale Clientului sunt transmise furnizorilor de servicii utilizați de thedisciplinedman.eu la administrarea Magazinului Online. Furnizorii de servicii cărora li  se transferă date cu caracter personal, în funcție de condițiile  contractuale și circumstanțele, fie sunt supuse instrucțiunilor  companiei thedisciplinedman.eu cu privire la scopurile și metodele de prelucrare a acestor date  (procesatori), fie definesc în mod independent scopurile și metodele de  prelucrare a acestora (operatori). a) Procesatori. thedisciplinedman.eu folosește serviciile furnizorilor care procesează date cu caracter  personal numai la cererea Operatorului. Acestea includ: furnizorii care  furnizează servicii de hosting, servicii de contabilitate, servicii  juridice, servicii poștale sau de curierat, servicii de poziționare a  site-urilor web, furnizorii de sisteme de marketing, sisteme de analiză a  traficului din Magazinul Online, sisteme de analiză a eficacității  campaniilor de marketing, sisteme de creare și expediere a  newsletter-ului, sisteme de colectare statisticilor și a anunțurilor  publicitare (de exemplu, Google); b) Operatori. thedisciplinedman.eu folosește serviciile furnizorilor care nu acționează numai la comandă  și stabilesc singuri obiectivele și metodele de utilizare a datelor  personale ale Clienților. Acestea oferă servicii de plată electronică și  servicii bancare.

2. Având în vedere cele de mai sus, mai ales  cooperarea cu Google, datele furnizate Operatorului pot fi transferate  în afara Spațiului Economic European. Operatorul a asigurat securitatea  corespunzătoare a datelor transferate aplicând clauzele standard de  protecție a datelor, adoptate în conformitate cu deciziile Comisiei  Europene. Puteți primi o copie a măsurilor de securitate pe care le  folosim în ceea ce privește transferul de date către țări din afara SEE,  în special contactându-l pe Ofițerul nostru.

3. Datele personale  ale Clienților sunt stocate până în momentul de: a) retragerea  consimțământului pentru prelucrarea datelor de către Client, b)  prescripția creanțelor datorate Operatorului de Client sau Clientului de  Operator; c) prescripția creanțelor datorate de Operator entităților  care cooperează cu Operatorul în legătură cu furnizarea de servicii  legate direct sau indirect de datele Clientului; d) ridicarea  obiecțiilor de către Client față de prelucrarea datelor;

în funcție de care dintre evenimentele descrise mai sus are loc mai târziu.

5.  Datele de navigare pot fi utilizate pentru a oferi Clienților un  serviciu mai bun, pentru a analiza datele statistice și pentru a adapta  Magazinul Online la preferințele Clienților, precum și pentru a  administra Magazinul Online.

6. În cazul în care Clientul se abonează la buletin informativ (Newsletter), la adresa sa de e-mail, thedisciplinedman.eu va trimite mesaje electronice care conțin informații comerciale despre promoții și produse noi disponibile în Magazinul Online.

7. În cazul adresării unei cereri, thedisciplinedman.eu partajează date cu caracter personal organelor de stat autorizate, în  special unităților organizatorice ale Parchetului, Poliției,  Președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,  Președintelui Oficiului pentru Protecția Concurenței și Consumatorilor  sau Președintelui Oficiului Comunicațiilor Electronice.

Mai multe informații cu privire la condițiile de utilizare și protecție a datelor pot fi găsite pe următorul site web https://policies.google.com/terms?hl= și https://policies.google.com/privacy?hl=

3. Mecanism de cookie-uri, prelucrare automată a datelor, adresă IP

1. Magazinul Online folosește fișiere mici numite cookie-uri. Acestea sunt salvate de thedisciplinedman.eu pe  dispozitivul terminal al vizitatorului Magazinului Online, dacă acest  lucru este permis de browserul web. Un fișier cookie conține de obicei  numele domeniului din care provine, „timpul său de expirare” și un număr  individual, selectat aleatoriu, care identifică acest fișier.

2. Informațiile colectate prin intermediul acestui tip de fișiere ajută la adaptarea produselor oferite de thedisciplinedman.eu la preferințele individuale și nevoile reale ale vizitatorilor  Magazinului Online. De asemenea, informațiile permit elaborarea de  statistici generale referitor la vizionarea produselor prezentate în  Magazinul Online.

3. Thedisciplinedman.eu utilizează două tipuri de cookie-uri: a) cookie-uri de sesiune: după  încheierea unei sesiuni de anumit browser sau după oprirea computerului,  informațiile salvate sunt șterse din memoria dispozitivului. Mecanismul  cookie-urilor de sesiune nu permite colectarea de date personale sau  informații confidențiale de pe computerele Clienților; b) cookie-uri  persistente: sunt stocate în memoria dispozitivului terminal al  Clientului și rămân acolo până când sunt șterse sau expirate. Mecanismul  de cookie-uri persistente nu permite colectarea de date personale sau  informații confidențiale de pe computerul Clienților.

4. Thedisciplinedman.eu folosește propriile cookie-uri în următoarele scopuri: a) salvarea  mărfurilor în coșul de cumpărături, datorită căreia Clientul nu trebuie  să le adauge după fiecare reîncărcare a site-ului sau pe fiecare  subpagină; b) autentificarea Clientului în Magazinul Online și  asigurarea sesiunii Clientului în Magazinul Online (după logare),  datorită căreia Clientul nu trebuie să reintroducă log-in-ul și parola  pe fiecare subpagină a Magazinului Online; c) analiza și cercetarea,  precum și auditul audienței, în special pentru a crea statistici anonime  care să ajute la înțelegerea modului în care Clienții folosesc Site-ul  Magazinului, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și a conținutului  acestuia; d) prezentarea de reclame generale, oferte sau promoții  destinate tuturor Clienților, într-un mod adaptat intereselor acestora,  aflarea preferințelor Clientului, de exemplu, analizând cât de des  vizitează Magazinul Online și ce produse cumpără, ceea ce permite o mai  bună înțelegere a așteptărilor Clientului și adaptarea nevoilor sale,  fără a afecta în mod semnificativ deciziile sale. Datorită aplicării  tehnologiilor avansate, aceste operații vor fi adesea efectuate de  sistem într-un mod automat, ceea ce va permite actualitatea conținutului  trimis.

5. Thedisciplinedman.eu utilizează cookie-urile externe pentru: a) prezentarea de anunțuri  publicitare adaptate preferințelor Clientului folosind instrumentele de  publicitate online ale Google AdSense (administrator de cookie extern:  Google Inc cu sediul în SUA);  (administrator de cookie extern: Rzetelna  Grupa sp.z o.o. cu sediul în Varșovia).

6. Mecanismul de  cookie-uri este sigur pentru computerele Clienților Magazinului Online.  În special, aceasta cale nu permite ca virușii sau alte software-uri  nedorite sau malware să pătrundă în computerele Clienților. Cu toate  acestea, în browserele lor, Clienții dispun de opțiunea de a limita sau  dezactiva accesul cookie-urilor la computere. În cazul în care folosiți  această opțiune, utilizarea Magazinului Online va fi posibilă, cu  excepția funcțiilor care, prin natura lor, necesită fișierele cookie.

7.  Mai jos vă prezentăm modul în care puteți modifica setările browserelor  web populare în ceea ce privește utilizarea cookie-urilor: a) browser  Internet Explorer  (https://support.microsoft.com/ro-ro/topic/cum-se-%C8%99terg-fi%C8%99ierele-module-cookie-%C3%AEn-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc);  b) browser Microsoft EDGE  (https://privacy.microsoft.com/ro-ro/windows-10-microsoft-edge-and-privacy);  c) browser Mozilla Firefox  (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka); d) browser Chrome  (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=); e) browser  Safari (https://support.apple.com/ro-ro/HT201265); f) browser Opera  (http://help.opera.com/Linux/9.22/en/cookies.html).

8. Thedisciplinedman.eu poate stoca adresele IP ale Clienților. O adresă IP este numărul  atribuit computerului unui vizitator al Magazinului Online de către un  furnizor de servicii de internet. Numărul IP vă permite să accesați  Internetul. Numărul IP permite accesul la Internet. În majoritatea  cazurilor, acesta este atribuit computerului în mod dinamic, adică se  modifică de fiecare dată când vă conectați la Internet și, prin urmare,  este tratat în general ca o informație de identificare non-personală.

9.  Adresa IP este utilizată de Operator la diagnosticarea problemelor  tehnice cu serverul, la crearea analizelor statistice (de exemplu,  determinarea din ce regiuni înregistrăm cele mai multe vizite), ca o  informație utilă pentru administrarea și perfecționarea Magazinului  Online, precum și în scopuri de securitate și eventuală identificare a  unor programe automate nedorite de navigare prin conținutul Magazinului  Online, care încărcă serverul.

10. Magazinul Online conține link-uri și referințe către alte site-uri web. thedisciplinedman.eu nu poartă responsabilitate de regulile de protecție a confidențialității aplicabile acestora.

4. Drepturile persoanelor vizate

1.  Dreptul de retragere a consimțământului - temei juridic: art. 7 alin. 3  GDPR. a) Clientul are dreptul să retragă orice consimțământ acordat lui  Distance.ro. b) Retragerea consimțământului produce efecte din momentul  retragerii consimțământului. c) Retragerea consimțământului nu  afectează prelucrarea efectuată de Distance.ro, în conformitate cu  legea, înainte de retragerea acestuia. d) Retragerea consimțământului nu  implică consecințe negative pentru Client, dar poate împiedica  utilizarea ulterioară de servicii sau funcționalități pe care, potrivit  legii, Distance.ro, le poate furniza numai pe baza consimțământului.

2.  Dreptul de a obiecta prelucrarea datelor - temei juridic: art. 21 GDPR.  a) Clientul are dreptul să se opună în orice moment - din motive legate  de situația sa specială - la prelucrarea datelor sale personale,  inclusiv profilarea, dacă thedisciplinedman.eu prelucrează datele sale pe baza unui interes legitim, de exemplu,  marketing-ul produselor și serviciilor Distance.ro, ținerea  statisticilor privind utilizarea fiecărei funcționalității ale  Magazinului Online și facilitarea utilizării Magazinului Online, precum  și sondarea satisfacției. b) Renunțarea sub forma unui mesaj de e-mail  la primirea mesajelor de marketing referitoare la produse sau servicii  va însemna obiecția Clientului față de prelucrarea datelor sale  personale, inclusiv profilarea în aceste scopuri. c) În cazul în care  obiecția Clientului se dovedește a fi justificată și Operatorul nu va  avea un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter  personal, datele personale ale Clientului față de care Clientul s-a opus  prelucrării, vor fi șterse,

3. Dreptul la ștergerea datelor  („dreptul de a fi uitat”) - temei juridic: art. 17 GDPR. a) Clientul are  dreptul de a cere ștergerea tuturor sau a unor date personale. b)  Clientul are dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal  dacă: a. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile  pentru care au fost colectate sau prelucrate; b. a retras un anumit  consimțământ în măsura în care datele cu caracter personal au fost  prelucrate pe baza consimțământului său; c. s-a opus utilizării datelor  sale în scopuri de marketing; d. datele cu caracter personal sunt  prelucrate ilegal; e. datele cu caracter personal trebuie eliminate  pentru a se conforma obligației legale prevăzute în legislația UE sau în  legislația Statului membru căruia îi este supus Operatorul; f. datele  cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de  servicii ale societății informaționale. c) În ciuda cererii de ștergere a  datelor cu caracter personal, în legătură cu ridicarea obiecției sau  retragerea consimțământului, thedisciplinedman.eu poate păstra anumite date cu caracter personal în măsura în care  prelucrarea este necesară pentru stabilirea, urmărirea sau apărarea  revendicărilor, precum și pentru respectarea unei obligații legale care  impune prelucrarea conform legislației UE sau a legislației Statului  membru căruia îi este supusă Distance.ro. Acest lucru se aplică în  special datelor cu caracter personal care includ: prenumele, numele,  adresa de e-mail, care sunt stocate în scopul examinării plângerilor și  revendicărilor legate de utilizarea serviciilor thedisciplinedman.eu sau, suplimentar, adresa de reședință/adresa pentru corespondență,  numărul comenzii, care sunt păstrate în scopul examinării plângerilor și  revendicărilor legate de contractele de vânzare încheiate sau  furnizarea de servicii.

4. Dreptul de a limita prelucrarea datelor  - temei juridic: art. 18 GDPR. a) Clientul are dreptul să ceară  restricționarea prelucrării datelor sale personale. Depunerea unei  cereri, până la examinarea acesteia, împiedică utilizarea anumitor  funcționalități sau servicii, a căror utilizare va implica prelucrarea  datelor acoperite de cerere. De asemenea, thedisciplinedman.eu nu va trimite niciun mesaj, inclusiv cele de marketing. b) Clientul are  dreptul să ceară restricționarea utilizării datelor cu caracter  personal în următoarele cazuri: a. atunci când pune la îndoială  corectitudinea datelor sale personale - atunci thedisciplinedman.eu limitează utilizarea acestora pentru timpul necesar verificării  corectitudinii datelor, dar nu mai mult de 7 zile; b. atunci când  prelucrarea datelor este ilegală și, în loc să se șteargă datele,  Clientul va cere restricționarea utilizării acestora; c. atunci când  datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru  care au fost colectate sau utilizate, dar sunt necesare pentru Client  pentru a stabili, urmări sau apăra revendicări; d. atunci când s-a opus  utilizării datelor sale - atunci limitarea are loc pentru timpul necesar  pentru a decide dacă - datorită situației speciale - protecția  intereselor, drepturilor și libertăților Clientului prevalează  interesele realizate de thedisciplinedman.eu prin prelucrarea datelor personale ale Clientului.

5. Dreptul de acces la date - temei juridic: art. 15 GDPR. a) Clientul are dreptul de a obține de la thedisciplinedman.eu o confirmare dacă aceasta prelucrează date cu caracter personal, iar,  în caz afirmativ, Clientul are dreptul: a. să acceseze datele sale  personale; b. să obțină informații despre scopurile prelucrării,  categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, despre  destinatarii sau categoriile de destinatari ai acestor date, perioada  planificată de stocare a datelor Clientului sau despre criteriile  aplicate pentru determinarea acestei perioade (atunci când specificarea  perioadei planificate de prelucrare a datelor nu este posibilă), despre  drepturile Clientului în conformitate cu GDPR și despre dreptul de a  depune o plângere la autoritatea de supraveghere, despre sursa acestor  date, despre luarea automată a deciziilor, inclusiv profilarea, și  despre măsurile de securitate aplicate în legătură cu transferul acestor  date în afara Uniunii Europene; c. de a obține o copie a datelor sale  personale.

6. Dreptul de rectificare a datelor - temei juridic: art. 16 GDPR. a) Clientul are dreptul să solicite de la thedisciplinedman.eu rectificarea imediată a datelor sale personale care sunt incorecte.  Luând în considerare scopurile prelucrării, Clientul vizat are dreptul  de a cere suplimentarea datelor cu caracter personal incomplete,  inclusiv prin prezentarea unei declarații suplimentare, adresând cererea  la adresa de e-mail în conformitate cu § 6 din Politica de  confidențialitate.

7. Dreptul de portabilitate a datelor - temei  juridic: art. 20 GDPR. a) Clientul are dreptul să primească datele sale  personale furnizate lui thedisciplinedman.eu și apoi să le trimită altui operator de date personale, pe care l-a  ales. De asemenea, Clientul are dreptul de a cere ca datele sale  personale să fie trimise de thedisciplinedman.eu direct unui astfel de operator, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. În acest caz, thedisciplinedman.eu va trimite datele personale ale Clientului sub forma unui fișier CSV,  care este un format utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit de  mașină, permițând trimiterea datelor primite către alt operator de date  personale.

8. În cazul în care Clientul înaintează o cerere rezultată din drepturile de mai sus, thedisciplinedman.eu îndeplinește cererea sau refuză să o respecte imediat, dar nu mai  târziu de o lună de la primirea acesteia. Dacă totuși – din cauza  complexității cererii sau a numărului de solicitări - thedisciplinedman.eu nu va putea satisface cererea în termen de o lună, o va rezolva în  următoarele două luni, informându-l anterior pe Client în termen de o  lună de la primirea cererii cu privire la prelungirea intenționată a  termenului și motivele acesteia.

9. Clientul poate înainta către thedisciplinedman.eu plângeri, întrebări și solicitări cu privire la prelucrarea datelor sale personale și exercitarea drepturilor sale.

10. Clientul are dreptul de a solicita lui thedisciplinedman.eu să-i transmită copii ale clauzelor contractuale standard, direcționând  solicitarea în modul indicat în § 6 din Politica de confidențialitate.

11.  Clientul are dreptul să depună o plângere la Președintele Oficiului de  Protecție a Datelor cu Caracter Personal cu privire la încălcarea  drepturilor sale de a proteja datele cu caracter personal sau a altor  drepturi acordate în temeiul GDPR.